Barn- och ungdomspsykiatri

Välkommen till Mitt Hjärta Barn och Unga som är en privat mottagning i den trivsamma miljön på Lorensdal. Vi vänder oss till barn i alla åldrar, ungdomar och även unga vuxna.  På mottagningen erbjuder vi barn- och ungdomspsykiatriska utredningar och behandlingar av de flesta olika barn- och ungdomspsykiatriska tillstånd. T.ex ADHD, ADD, Autism, Depression, Ångest, OCD (tvångssyndrom), sömnsvårigheter mm.

 

Vi har barnet/ungdomen/den unga vuxna i fokus och lägger stor vikt vid bemötandet och erbjuder därför främst fysiska besök, med möjlighet till digitala lösningar vid behov.

 

När en bedömning eller utredning är genomförd ges information om olika behandlingsalternativ, och om barnet/ungdomen och familjen önskar inleda behandling görs en individuell vårdplan, där de olika insatserna tydligt framgår, innan behandling inleds. Alla intyg och remisser som eventuellt är aktuella i samband med utredning och behandling skrivs.