Christina Högström

Specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri

Angelica Sjögren

Leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri och KBT steg 1.

Vi har också flera psykologer som i nuläget arbetar hos oss på konsultuppdrag, och då huvudsakligen medverkar vid utredningar. Vi har samtliga lång erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri och månar starkt om kvalitet, att använda evidensbaserade behandlingsmetoder, delaktighet och patientsäkerhet.

Vi har barnet/ungdomen/den unga vuxna i fokus och lägger stor vikt vid bemötandet och erbjuder därför främst fysiska besök, med möjlighet till digitala lösningar vid behov.